Back to top

Qualitat acadèmica

El projecte educatiu que ELISAVA proposa parteix d’una llarga experiència: cinquanta anys d’ensenyament en l’àmbit de les disciplines del disseny i l’enginyeria, les quals sempre s’han entès com un instrument modernitzador i transformador de la societat
 • Projecte Educatiu

  Motivats per motivar. A les nostres aules, el veritable protagonista de l’ensenyament és l’alumne. I l’objectiu dels nostres professors és motivar-lo per tal que assumeixi plenament les competències.
 • Espai Europeu d'Ensenyament Superior

  Els programes d’estudi de l’Escola s’articulen a través de crèdits ECTS i de competències, que són els principals requeriments pedagògics de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Projecció Internacional

  El valor principal d’ELISAVA rau en l’alta qualitat dels coneixements adquirits, però també en les xarxes de relacions professionals i internacionals que la fonamenten.
 • Immersió en el món empresarial

  Des de l’Escola valorem molt especialment els vincles amb entitats i institucions, atès que són els espais de futur per al desenvolupament dels nostres estudiants.
 • Sistema de Garantia Interna de Qualitat

  ELISAVA posa molt d’èmfasi en l’aplicació d’un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat que faciliti l’acompliment de totes les obligacions de l’Escola en matèria de normativa acadèmica.